پنج مصدوم حادثه برخورد اتوبوس با تریلر در یزد مورخ پنجم اردیبهشت ترخیص شدند.

به گزارش صبح ساباط، مدیر روابط عمومی اوژانس یزد گفت:۵ مصدوم حادثه برخورد اتوبوس با تریلر از بیمارستان مرخص و یک مصدوم دیگر در بخش تخصصی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریز بستری است.