استاندار یزد با اشاره به اثرگذاری نخبگان در امر توسعه، تحول و پیشرفت جامعه گفت: وظیفه مسئولان فراهم سازی بستر اثرگذاری نخبگان است.

به گزارش صبح ساباط؛ رئیس، شورای معاونین و دبیران هیئت های اندیشه ورز بنیاد نخبگان استان به منظور تشریح اقدامات و فعالیت های مجموعه در سال ۱۴۰۲ و رویکردهای مورد پیگیری در سال جدید، با مهران فاطمی استاندار یزد دیدار کردند.

استاندار یزد در این نشست، با اشاره به اثرگذاری نخبگان در امر توسعه، تحول و پیشرفت جامعه اظهار کرد: نخبه فردی است که دانش و توانمندی او در اختیار مملکت خویش باشد و باعث اثرگذاری در جامعه شود.

مهران فاطمی با بیان اینکه وظیفه مسئولان نیز فراهم سازی بستر اثرگذاری نخبگان است، گفت: نگاه نخبگان باید بلند باشد اما این موضوع به معنای عدم توجه فرد نخبه به مسائل روز و نگاه های موقت نخواهد بود.

وی با اشاره به نقش آرمان گرایی واقع بینانه نخبگان در اثرگذاری آن ها در جامعه گفت: نخبگان در صورت نگاه صرفاً آرمان گرایانه و عدم نگاه به واقعیات کشور دچار نا امیدی خواهند شد.

استاندار یزد نا امیدی از اثرگذاری و احساس غیر مفید بودن را آفت نخبگی دانست و افزود: اگر نخبگان در جامعه احساس غیر مفید بودن و غیر اثرگذاری داشته باشند، تحول و پیشرفت در جامعه ممکن نخواهد بود.

فاطمی پیشبرد برنامه‌محور امور را از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم در استان عنوان کرد و گفت: سند آمایش نباید با کلی گویی همراه باشد و یک سند تحولی باید تبدیل به برنامه و پروژه شود.

عالی ترین مقام اجرایی استان یزد در همین راستا ادامه داد: چشم اندازها باید تبدیل به سیاست، سیاست تبدیل به اهداف، اهداف تبدیل به برنامه، برنامه تبدیل به پروژه و پروژه باید صاحب دار و زمان‌دار شود.

وی با تاکید بر لزوم تولید برنامه بر اساس نظام مسائل استان و سیاست های دولت، یادآور شد: به همین منظور وظیفه تدوین یک برنامه عملیاتی ۲۰ ساله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول و ذیل ‌آن مرکز راهبری پیشرفت و عدالت استان راه اندازی شد.

استاندار یزد با اشاره به استخراج محورهای مهم استان در حوزه فرهنگ، اقتصاد، عمران و زیرساخت و علم و فناوری بر اساس سند آمایش، گفت: برخلاف گذشته برای استخراج محورها علاوه بر بدنه اداری از فعالان هر حوزه و همچنین ذینفعان و ذی مدخلان هر بخش نیز استفاده شد.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف سند یزد نوین، تمدن سازی است، خاطرنشان کرد: در تمدن سازی نوین ایرانی اسلامی، یزد به واسطه تمدن ۳ هزار ساله خود الهام بخش بوده و از همه عناصر تمدن سازی برخوردار است.

فاطمی با اشاره به تدوین سند یزد نوین در مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت پس از اخذ نظرات مدیران و نمایندگان استان در مجلس گفت: باز شدن فضای نقد سند یزد نوین، در راستای انعطاف پذیری و قابلیت به روز رسانی بیشتر انجام شد.

وی بروز رسانی سند یزد نوین را از ماموریت های بنیاد نخبگان استان برشمرد و افزود: به عبارتی می توان گفت ظرف تاثیرگذاری عملیاتی، عمیق و ماندگار نخبگان همین سند یزد نوین است.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود تبدیل ادبیات سند یزد نوین به گفتمان عمومی و همچنین تبدیل سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت به برش استانی را از دیگر ماموریت های مهم نخبگان استان عنوان کرد.

وی سند یزد نوین را بهترین زمینه تاثیرگذاری ماندگار نخبگان در استان دانست و گفت: بر این اساس توسعه فضای کاری هیئت های اندیشه ورز در قالب سند یزد نوین به منظور اثرگذاری ماندگار نخبگان در تمامی ارکان توسعه و پیشرفت استان در دستور کار قرار گیرد.

فاطمی ادامه داد: با توجه به تعیین بودجه دستگاه‌ها بر اساس سند یزد نوین بنابراین نخبگان بر تسهیلات و اعتبارات و حتی تعیین مدیران و ریل گذاری استان تاثیرگذار خواهند بود.

وی در پایان بر حضور نخبگان در کارگروه‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان عضو ثابت و لزوم تمرکز آن ها بر بحث بورسیه صنعتی و همچنین ضرورت شبکه سازی مخترعین و صنایع و ارتباط آنها با یکدیگر در روستاها در راستای جلوگیری از هدر رفتن استعدادها تاکید کرد.