معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در دومین جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی بر آمادگی دستگاه ها تاکید و از لغو ماموریت و مرخصی آنها خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ جواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با تشریح اقدامات اضطراری دستگاه ها از صدور ۳۷ مصوبه در این ستاد به منظور آمادگی و جلوگیری از خسارات اشاره کرد.

این نشست عصر ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و حضور ویدئو کنفرانسی فرمانداران در محل سالن اداره کل مدیریت بحران استان یزد برگزار گردید.