مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از محکومیت نانوای متخلف برای کم فروشی نان و تکرار در تخلف به جزای نقدی، نصب پارچه تخلف و تعطیلی واحد صنفی خبر داد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، سید محمد مهدی مهاجریان مقدم گفت: پرونده تخلف واحد صنفی نانوایی برای کم فروشی نان به میزان بیش از پنج میلیون ریال و تکرار تخلف در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متهم را علاوه بر پرداخت ۲۷۳ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال جریمه نقدی معادل ۵۰ برابر میزان کم فروشی و نصب پارچه تخلف به مدت ۲ ماه و تعلیق پروانه کسب و تعطیلی محل کسب به مدت ۶ ماه محکوم کرد.
مهاجریان مقدم گفت: با گذشت زمان قانونی و قطعی شدن حکم پرونده توسط اداره اجرای احکام رای صادره اجرا شد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی بازرسان جهاد کشاورزی این گزارش تخلف را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام/