جشنواره شعر طنز دادخند فرصتی در جهت آگاهی بخشی و توجه جامعه به آسیب های اجتماعی است.

به گزارشصبح ساباط، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، ارتباط با نخبگان، فرهیختگان و هنرمندان را از تأکیدات سند تحول قوه قضاییه ذکر کرد و گفت: استفاده از هنر شعر با بُن مایه نقد و طنز، ظرفیت بی بدیل جشنواره شعر طنز عدلیه است.

محمدرضا حدادزاده در آیین افتتاحیه دومین جشنواره شعر طنز عدلیه تحت عنوان دادخند، افزود:‌ گرچه در دستگاه قضایی، محافل فرهنگی و ادبی درون سازمانی از گذشته وجود داشته است اما برگزاری جشنواره شعر طنز در قوه قضاییه یک اقدام بدیع و خلاقانه است که دستگاه قضایی را در معرض نوع نگاه و نگرش قشر فرهنگی و فرهیخته جامعه قرار می دهد.

وی با اشاره به برگزاری موفق اولین دوره شعر طنز عدلیه در استان یزد، تحت عنوان دادخند، تصریح کرد: آنچه در دوره اول این جشنواره به چشم آمد بیشتر نقد فرایند ها و عملکردهای عدلیه بود که انتظار است در کنار پرداختن به این بُعد، ریشه یابی شکل گیری پرونده ها در دستگاه قضایی و علل و عوامل فرهنگی و اجتماعی جرائم و آسیب هایی چون اعتیاد، طلاق، زنان خیابانی، کودکان کار، چک، معاملات و درگیری ها نیز در تیر رس قلم وزین و طناز، شعرا قرار گیرد.

این مقام قضایی با بیان اینکه باب نقد در قوه قضاییه باز است، اظهار داشت: پرداختن به موضوعات و مسائلی که ریشه در شکل گیری و رشد جرائم و آسیب های اجتماعی دارد با زبان شعر و طنز، جامعه را نسبت به این موضوعات، حساس و آگاه می کند.

شایان ذکر است دومین جشنواره شعر طنز عدلیه رسماً آغاز شد و شعرا و طنزپردازان تا ۱۹ خرداد فرصت دارند تا در موضوعات ارائه شده جشنواره، شعرهای طنز خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال نمایند.

انتهای پیام/