معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: در سال گذشته 7 هزار 982 مورد استعلام از سامانه پنجره واحد زمین در استان یزد صورت گرفته است که 5 هزار و 774 مورد آن پاسخ داده شده است.

به گزارش صبح ساباط؛ محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد از استعلام ۷ هزار ۹۸۲ مورد استعلام از سامانه پنجره واحد زمین در این استان یزد خبر داد و گفت: ۵ هزار و ۷۷۴ مورد آن پاسخ داده شده است.

رحیمی زاده در این رابطه افزود: این سامانه با هدف پیشگیری از تصرفات غیر قانونی و جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز راه اندازی شده است و نهادها ی متولی مکلف هستند پاسخ به استعلامات را از طریق این سامانه با دقت و سرعت ارائه دهند.

وی تصریح کرد: باید نهادهای متولی نسبت به بارگزاری همه نقشه های خود در این سامانه اقدام نمایند و هرگونه کم کاری در این زمینه تحت عنوان ترک فعل مدیران و تخلف سازمان مربوطه تلقی خواهد شد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: ‌در سال ۱۴۰۲ از بین استعلام های صورت گرفته، ۱۴۵مورد ارجاع شده به سازمان های متولی جهت بررسی که ۴۶درصد از این استعلام ها، تخلف در امور اراضی محرز گردیده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد سامانه پنجره واحد زمین را یک کار بین بخشی بین دولت و قوه قضاییه دانست و گفت: نهادهای متولی در امور اراضی به محض وصول گزارش از طریق این سامانه، مکلف به رصد موضوع هستند و باید در صورت احراز اقدامات غیر قانونی در این حوزه نسبت به دستورات قانونی و جلوگیری از تعدی و رفع تصرف اقدام نمایند.