رئيس پليس آگاهي استان یزد گفت: سارقي که به بهانه کمک به افراد نيازمند و خريد طلا براي همسرش به طرز ماهرانه اي اقدام به سرقت طلاهاي پيرزن ها مي کرد دستگير شد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از خبرگزاري پليس، سرهنگ “حميدرضا زارع” ‌در تشريح اين خبر بيان داشت: در پي وقوع ۲ فقره سرقت طلاجات از بانوان کهنسال بررسي موضوع در دستور کار کارآگاهان دايره عمليات با سرقت پليس آگاهي استان يزد قرار گرفت.
وي افزود: با تحقيقات ماموران پليس مشخص شد سارق با يک دستگاه سواري پارس در کوچه هاي خلوت شهر يزد تردد داشته و به بهانه کمک به افراد نيازمند و خريد طلا براي همسرش به طرز ماهرانه اي اقدام به سرقت طلاهاي پيرزن ها کرده است.
رئيس پليس آگاهي استان يزد بيان داشت: کارآگاهان پليس آگاهي با اشراف اطلاعاتي و تحقيقات گسترده موفق به شناسايي سارق شدند و طي هماهنگي هاي قضايي و انتظامي انجام شده و برنامه ريزي هاي دقيق سارق در يکي از استان هاي شمالي کشور دستگير شد.
سرهنگ زارع در پايان از شهروندان درخواست کرد ضمن خودداري از اعتماد به افراد غريبه در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بدون فوت وقت از طريق تماس با سامانه ۱۱۰ به سرقت طلا از پيرزن ها به بهانه کار خير
رئيس پليس آگاهي استان یزد گفت: سارقي که به بهانه کمک به افراد نيازمند و خريد طلا براي همسرش به طرز ماهرانه اي اقدام به سرقت طلاهاي پيرزن ها مي کرد دستگير شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري پليس، سرهنگ “حميدرضا زارع” ‌در تشريح اين خبر بيان داشت: در پي وقوع ۲ فقره سرقت طلاجات از بانوان کهنسال بررسي موضوع در دستور کار کارآگاهان دايره عمليات با سرقت پليس آگاهي استان يزد قرار گرفت.
وي افزود: با تحقيقات ماموران پليس مشخص شد سارق با يک دستگاه سواري پارس در کوچه هاي خلوت شهر يزد تردد داشته و به بهانه کمک به افراد نيازمند و خريد طلا براي همسرش به طرز ماهرانه اي اقدام به سرقت طلاهاي پيرزن ها کرده است.
رئيس پليس آگاهي استان يزد بيان داشت: کارآگاهان پليس آگاهي با اشراف اطلاعاتي و تحقيقات گسترده موفق به شناسايي سارق شدند و طي هماهنگي هاي قضايي و انتظامي انجام شده و برنامه ريزي هاي دقيق سارق در يکي از استان هاي شمالي کشور دستگير شد.
سرهنگ زارع در پايان از شهروندان درخواست کرد ضمن خودداري از اعتماد به افراد غريبه در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بدون فوت وقت از طريق تماس با سامانه ۱۱۰ به پليس گزارش کنند.

انتهای پیام/