استاندار یزد در نشست با جمعی از مدیران و معاونین دستگاه های متولی اجرای طرح های راهسازی استان، بر تسریع در روند اجرای پروژه های راهسازی استان تاکید کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نشست مهران فاطمی؛ استاندار یزد با جمعی از مدیران و معاونین دستگاه های متولی اجرای طرح های راهسازی استان برگزار و در جریان آن آخرین وضعیت پروژه های این حوزه بررسی شد.

استاندار یزد در این نشست، بر پیگیری ویژه مسائل مربوط به تامین اعتبار پروژه های راهسازی و تسریع در روند اجرای آن ها تاکید کرد.

در جریان این نشست، همچنین آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.