معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از آغاز برنامه سلامت نوروزی و ماه مبارک رمضان از 15 اسفند سال جاری تا فروردین ماه 1403با حضور فعال بازرسان بهداشت محیط در ساعات اداری، غیر اداری و روزهای تعطیل خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ به گزارش صبح ساباط؛ بیگ زاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بیان کرد:اجرای طرح سلامت نوروزی جزو وظایف بازرسان محیط زیست است وبرنامه مدیریت بهداشت محیط در سلامت نوروزی وماه مبارک رمضان با هدف حفظ وارتقای سلامت جامعه از طریق نظارت بر ایمنی مواد غذایی، ایمنی اب، بهداشت فردی وعمومی، کنترل مصرف دخانیات، کنترل حشرات و ناقلین بیماری اجرا می شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تصريح کرد :در این طرح ۲۰ تیم بازرسی مشغول فعالیت هستند که شامل ۶۳ کارشناس بهداشت محیط در تمام شهرستان های تابعه دانشگاه است که درگیر برگزتری هر چه بهتر برنامه هستند.

وی همچنین از اجرای همزمان مانور برنامه سلامت نوروزی در شهرستان های منطقه درتاریخ ۱۵ اسفند ماه سال جاری خبر داد و گفت :این برنامه از مهمترین برنامه های سلامت محیط است که با اجرای ان اهمیت بهداشت، سلامت وامنیت غذایی هر چه بیشتر به عموم مردم اموزش داده می‌شود.

بیگ زادا همچنین خاطرنشان کرد :مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی با شماره تلفن ۱۹۰تماس گرفته و مشکل بهداشتی خود را مطرح کنند.