معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از راه اندازی تشکل آب بران با هدف واگذاری مدیریت چاه های کشاورزی به خود کشاورزان خبر داد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، جواد منصوری معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای یزد در نشستی با خبرگان کشاورزی، منابع طبیعی و تعاون روستایی با بیان اینکه در گذشته تشکل آب بران بهادران راه اندازی شده و موفق بوده است، افزود: با اصلاح دستورالعمل ها در تلاش هستیم تا بعضی از امور مانند طرح تحویل حجمی در هر دشت و مدیریت مصرف چاه های کشاورزی را به کشاورزان واگذار کنیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد ابراز کرد: با سپردن بعضی امور به تشکل های آب بران می توان تراژدی برداشت از منابع مشترک را حل کرد.

منصوری با اشاره به پیشتازی استان یزد در نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی و صنعتی خاطر نشان کرد: ۹۶ درصد از چاه های کشاورزی و بیش از ۸۰ درصد از چاههای صنعتی استان به کنتور هوشمند مجهز شدند.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف و نظارت و کنترل بر روی چا ههای صنعتی با جدیت در حال انجام است، گفت: بر اساس بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آب در اختیار صنایع باید باز تخصیص شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به اینکه صنایع استان نباید برداشتی از سفره های آب زیرزمینی داشته باشند، افزود: تمامی صنایع استان در مدت مشخص باید آب مورد استفاده خود را از منابع آب غیر متعارف مانند پساب یا آب دریا تامین کنند.

منصوری با بیان اینکه دشت یزد اردکان یکی از بزرگترین دشت های استان است، ابراز کرد: مساحت این دشت تقریبا ۲۶۰۰ کیلومتر مربع می باشد که بطور متوسط سالانه ۴۴ سانتی متر افت سطح تراز آب داشته است.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته آبخوان های استان روند نزولی داشته اند، گفت: مجموع برداشت از منابع آب های زیرزمینی در استان یزد ۸۵۰ میلیون متر مکعب است.

سید علی اوهب یزدی مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زود بازده شرکت سهامی آب منطقه ای یزد گفت: با تصویب قوانین مختلف و پروژه های بهسازی آب از سال ۱۳۴۰ به بعد و افزایش تصدی گری دولت در حکمرانی آب، مشارکت کشاورزان در مباحث آب کمرنگ شده است.

وی افزود: تشکل های آب بران حتما باید راه اندازی و تشکیل شود تا با همکاری کشاورزان و بهره برداران مدیریت مصرف آب ها صورت پذیرد.

اوهب ابراز کرد: مشارکت فعال و آزادانه کلیه دست اندرکاران و کشاورزان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت ارزیابی در دستور کار قرار دارد.

وی هدف از راه اندازی تشکل های آب بران را کاهش تصدی گردی دولت و جا به جایی مسئولیت از نهاد های دولتی به شرکت تعاونی ها یا این تشکل ها دانست.

اوهب در پایان این نشست گفت: ضرورت تشکیل این تشکل ها بهبود مدیریت بهره برداری، اعمال کنترل و نظارت توسط کشاورزان و استفاده از نظر بهره برداران در برنامه ریزی و اجرا است.