اولین پروژه «آبیاری نوین زیرسطحی هوشمند»، با حضور رئیس جمهور در مجتمع کشت و صنعت کارون واقع در شوشتر استان خوزستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش صبح ساباط؛ سید ابراهیم رئیسی با حضور در شهرستان شوشتر از پروژه «آبیاری نوین زیرسطحی هوشمند» شرکت کشت و صنعت کارون که برای اولین بار در کشور اجرا شده است، بازدید و دستور آغاز رسمی بهره‌برداری از آن را صادر کرد.

این پروژه با مشارکت شرکت کشت و صنعت کارون و نهاد پیشران مرکز راهبردی سپاه برای اولین بار در صنعت نیشکر، در زمینی به وسعت ۱۱۸ هکتار با استفاده از جدیدترین روش آبیاری در دنیا انجام و آماده بهرهبرداری شده که علاوه بر کاهش مصرف آب، باعث افزایش بهرهوری در نهادههای کشاورزی و افزایش تولید محصول نیز خواهد شد.

این پروژه در فاز اول در سطح ۱۴۰۰ هکتار و در فاز دوم در سطح ۳۵۰۰ هکتار اجرا خواهد شد.