اعضای خانه مطبوعات استان یزد با امام جمعه بخش مرکزی یزد دیدار کردند.

به گزارش صبح ساباط؛ اعضای خانه مطبوعات استان یزد با آیت الله سید محمد کاظم مدرسی، امام جمعه بخش مرکزی یزد دیدار کردند.

مدرسی در این دیدار با بیان اینکه فعالیت رسانه در هر جامعه ای نشان دهنده زنده بودن آن جامعه است و اگر جامعه ای میخواهد پویا باشد باید رسانه های مختلف با سلیقه ها و نظرات مختلف را در خود داشته باشد؛ اظهار داشت: از دیگر نشانه های رسانه در جوامع، رشد سیاسی آن جامعه است زیرا می تواند در مشارکت عمومی در عرصه های مختلف تاثیر گذار باشد و در کنار ان نیز می تواند نشانگر مطالبه گری در جامعه باشد و نحوه مطالبات در جامعه را ارائه کند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به ثبت متون و محتوای رسانه ها در تاریخ گفت: رسانه های مکتوب به عنوان سند روشن گذشته ما برای آیندگان هستند و متاسفانه کمتر کسی به آن توجه دارد.

وی ادامه داد: یکی از افتخارات استان یزد تصاویر و اسناد ثبت شده در تاریخ این شهر است که نشان دهنده اصالت و تاریخ و فرهنگ ما است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد گفت: نقش وجود رسانه اگر همراه با اصول اخلاقی باشد می تواند از انشقاق جامعه جلوگیری کند و عاملی برای وحدت باشد.

آیت الله مدرسی بیان کرد: ما در کشور بودجه های هرزرفته زیادی داریم که بایستی جلو آانها گرفته شود و به رسانه ها اختصاص دهیم تا بتوانند با ثبت در تاریخ از فرهنگ و تاریخ و جامعه ما حمایت کنند.

وی ادامه داد: استان یزد دارای ظرفیت های مختلفی مانند گردشگری و صنعت و علمی و اجتماعی است که باید برای هر کدام از آنها نشریه ای خاص طراحی و ایجاد شود تا بتوانیم استان و این منبع عظیم را به جهانیان معرفی کنیم.

وی گفت: الان هر جامعه ای دچار چالش های متعددی است که اگر مطبوعات و اصحاب رسانه در این جریان بر اساس مبانی اخلاقی ورود کنند به خوبی می توان این چالش ها را حل کرد.

آیت الله مدرسی گفت: از ابتدای اسلام تاکنون خبرنگاران مختلفی داشته ایم و حتی در جریان کربلا نیز افرادی مانند هلال بن ناافع به عنوان خبرنگار بدون مرز بودند که نقش موثری در ثبت تاریخ داشته اند و این نشان از اهمیت حضور و وجود رسانه است.

تفاوت خبرنگار و بلاگر

شایان ذکر است؛ علی مشیری نیا مدیر خانه مطبوعات استان یزد در این دیدار با ارائه گزارش روند برگزاری انتخابات هیات مدیره این تشکل صنفی و به بیان اصول حرفه ای حرفه روزنامه نگاری پرداخت و با برشماری تفاوت ها و افق نظری روزنامه نگاری و خبرنگاری و تفاوت های آن با بلاگری و نیز ارزشمندی رسانه های رسمی و خدمات آن به فرهنگ، تاریخ و تمدن سازی، از امام جمعه بخش مرکزی یزد خواستار حمایت معنوی در راستای اهتمام به جایگاه مطبوعات و رسانه رسمی در سطح استان یزد شد.

حضور در نماینده خانه مطبوعات در شورای فرهنگ عمومی

همچنین امین سامعی مدیر سابق خانه مطبوعات استان یزد با اشاره به سایقه عضو نماینده خانه مطبوعات در شورای فرهنگ عمومی گفت: با عنایت به اهمیت نقش رسانه های در پیشبرد اهداف فرهنگی شورای فرهنگ عمومی حضور نماینده خانه مطبوعات در شورای فرهنگ عمومی را ضروری می دانیم.

توجه به پیوست رسانه ای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

محمد کلماتیان عضو خانه مطبوعات استان یزد نیز در ادامه با تاکید بر نقش رسانه ها و اهمیت توجه به پیوست رسانه ای ابراز داشت: پیشنهاد می شود مجامع فرهنگی و تصمیم گیر بویژه شورای فرهنگ عمومی ضمن تاکید بر توجه به نقش رسانه های رسمی و توجه به پیوست رسانه ای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را خواستار شد.