مدیرکل مرکز مشاوران و متخصصان فجر ملل اسلامی استان یزد منصوب شد.

به گزارش صبح ساباط؛ با حکم مجتبی کریمی دبیرکل مرکز مشاوران و متخصصان فجر ملل اسلامی مهدی عسکری اشکذری به عنوان مدیرکل این مرکز در استان یزد منصوب شد.

در حکم انتصاب عسکری اشکذری آمده است:

نظر به مراتب دانش، تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرکل مرکز مشاوران و متخصصان فجر ملل اسلامی در استان یزد منصوب می گردید.

قابل ذکر است مهدی عسکری دارای سوابق کارشناس رسمی قوه قضایبه، داور رسمی کانون داوری استان، میانجیگر رسمی مرکز توسعه حل اختلاف، رئیس اداره صمت شهرستان زارچ یزد، رئیس کمیسیون نظارت این شهرستان، مشاور حقوقی شرکت های تجاری و صنعتی و سوابق علمی و مدیریتی دیگر می باشد.