مدیرکل امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارزیابی کیفیت و تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر از این واحد دانشگاهی بازدید کرد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر؛ سودابه سلیمانی مدیرکل امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه سید علی المدرسی معاون امور مدارس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد از حوزه های آموزشی و پژوهشی، تجهیرات آزمایشگاهی و کارگاهی، کلاس های آموزشی و طرح های درآمدزایی غیرشهریه ای واحد اشکذر بازدید کردند.

این بازدید در راستای افزایش مهارت و کیفیت آموزشی انجام شد و مدیر کل امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی پس از بازدید از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی گروه مهندسی برق و طرح های درآمدزایی غیرشهریه ای شامل نیروگاه خورشیدی و استخر پرورش ماهی کیفیت فعالیت های واحد اشکذر را مثبت ارزیابی کرد.

شایان ذکر است؛ حضور در کلاس درس دانشجویان و بحث و تبادل نظر با آنها از دیگر برنامه های مدیر کل امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر بود.