جمعی از دانش آموزان هنرمند خضرآبادی قاب نقاشی تصویر دکتر جوکار را به وی اهدا کردند.

به گزارشصبح ساباط، تعدادی از دانش آموزان ممتاز روستاهای بخش خضرآباد به پاس قدردانی از تلاش های چند ساله ی دکتر جوکار نماینده محترم مردم یزد واشکذربرای آبادانی بخش خضراباد ، قاب نقاشی ایشان را کشیدند و تقدیمشان کردند.