ورزشکاران یزدی با اهدای لوازم و لباس ورزشی، دل کودکان ۱۰ روستای محروم سیستان و بلوچستان را شاد کردند.

صبح ساباط – عکاس . احسان زینلی: