سه مجمع معوق شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک) طی کمتر از شش ماه برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ با حمایت وزیر اقتصاد و همکاری سازمان حسابرسی ، هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران ( ایفیک) توانست ظرف مدت ۵ ماه دو مجمع معوق سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را در خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار کند و جلسه مجمع عمومی ۱۴۰۱ این شرکت نیز در آذرماه سال جاری برگزار شد.

برگزاری دو مجمع معوق سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را در خرداد ماه موجب شد تا زیان‌های انباشته این شرکت در سنوات گذشته احصاء شود و همین امر منجر به ایجاد بستری در جهت شفاف سازی و پیشبرد اهداف مجموعه در مسیر رشد و بهره‌وری شد.

بر اساس صورت‌های مالی نهایی ۱۳۹۹ ، این شرکت در دولت گذشته بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان زیان داشته است و تحویل این شرکت در چنین شرایطی به دولت جدید، عزم و تدبیر جدی را برای اصلاح امور و خروج شرکت از زیان می‌طلبید.

از آنجا که وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، با رویکردی موثر، مصمم به ارتقای شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به خود است؛ ایفیک نیز با توجه به اقدامات تشریح شده، در مسیر ارتقای شفافیت و بهبود عملکرد قرار دارد.