بخش اصلی کسری تراز بازرگانی غیر نفتی کشور در سالجاری به دلیل افزایش قیمت جهانی کالا های وارداتی بوده است.

به گزارش صبح ساباط؛ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به توئیت رئیس پیشین بانک مرکزی در خصوص «آمارهای اعلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تراز تجاری» توضیح داد: در نتیجه اقدامات اثربخش و کارآمد در خنثی سازی تحریم های ظالمانه و به دنبال دیپلماسی مقتدرانه و عزت آفرین دولت، ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است.

مصاحبه وزیر اقتصاد در خصوص تراز تجاری کشور نیز ناظر به این پیشرفت چشمگیر است. ضمن اینکه بخش اصلی کسری تراز بازرگانی غیر نفتی کشور ناشی از افزایش هزینه های واردات به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاهای وارداتی است.به طور خلاصه صادرات غیرنفتی کشور طی هفت ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با هفت ماهه سال ۱۴۰۰ (اولین سال استقرار دولت سیزدهم) به لحاظ وزنی معادل ۶ درصد و از نظر ارزش دلاری به میزان ۵۶ درصد رشد داشته است.

واردات طی هفت ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با هفت ماهه سال ۱۴۰۰ (اولین سال استقرار دولت سیزدهم) به لحاظ وزنی ۱۱ درصد کاهش اما از نظر ارزش دلاری، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر تنها عاملی که بر تراز تجاری کشور در مقایسه با اولین سال استقرار دولت سیزدهم تاثیر منفی داشته رشد ارزش دلاری واردات بوده که عمدتا ناشی از افزایش قیمت جهانی کالاها است.