مدیر فن بازار منطقه ای استان یزد گفت: سومین رویداد تانا به طرح توسعه و ارتقاء زیست بوم نوآوری استان‌ها اختصاص دارد و این دوره در حوزه پلیمر، نساجی و پوشاک از سوی پارک علم و فناوری یزد برگزار می‌شود.

نیک سیرت گفت: سومین رویداد تانا به طرح توسعه و ارتقاء زیست بوم نوآوری استان‌ها اختصاص دارد و این دوره در حوزه پلیمر، نساجی و پوشاک از سوی پارک علم و فناوری یزد برگزار می‌شود.

او بیان کرد: این رویداد از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ آذر در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش فناوری و فن بازار استان یزد برگزار می‌شود.

مدیر فن بازار منطقه‌ای استان یزد اظهار داشت: در این رویداد در ابتدا نیاز‌های فناورانه در صنایع پلیمر، نساجی و پوشاک از سوی تیم‌های متخصص امر تدوین، و طرح نیاز فناورانه شناسایی شد و بعد کتابچه نیاز‌ها آماده شد که این کتابچه به صورت عموم فراخوان شده است.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح‌ها و ایده‌های رفع کننده این نیاز‌ها در حال جمع آوری است و هدف از برگزاری این رویداد هم رسانی بین صاحبان نیاز و ارائه دهندگان طرح‌ها و ایده‌های فناورانه است.

مدیر فن بازار منطقه‌ای استان یزد افزود: بعد از جمع آوری ایده‌ها از سوی پارک علم و فناوری یزد در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش فناوری و فن بازار سال ۱۴۰۲ استان یزد در محل شهرک بین المللی نمایشگاه‌ها، مرحله بعد این رویداد با حضور عناصر فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری استان برگزار می‌شود.

او تصریح کرد: نوآوران و صاحبان ایده در زمینه پلیمر، نساجی و پوشاک می‌توانند از تاریخ ۲۷ آبان تا ۱۲ آذر سال ۱۴۰۲ طرح‌های خود را از طریق آدرس http://ystp.ac.ir/tana ارسال کنند همچنین کتابچه نیاز‌های فناورانه در این حوزه را نیز از طریق همین آدرس دانلود کنند.