مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استاندار یزد از طریق سامانه سامد به صورت مستقیم پاسخگوی سوالات و درخواست های مردم استان بود و به مطالبات آن ها رسیدگی کرد.

شایان ذکر است؛ سامانه سامد که با نام سامانه الکترونیکی ارتباط دولت و مردم و یا سامانه ۱۱۱ شناخته می شود، با هدف پاسخگویی مدیران و مسئولین به مردم راه اندازی شده است.