وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

به گزارش صبح ساباط؛ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

امیرعبداللهیان در این نشست رییس و اعضای  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را در جریان آخرین روندها و پیگیری‌های وزارت امور خارجه در زمینه تحولات مربوط به اقدامات رژیم آپارتاید و کودک کش صهیونیستی در حق مردم بی دفاع خصوصا کودکان و زنان در غزه تحت محاصره قرار داد.

 

امیرعبداللهیان همچنین تصریح کرد،مقاومت اسلامی‌با تحلیل درست شرایط،تصمیمات هوشمندانه ای را اتخاذ کرده است.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست دیدگاههای خود را پیرامون لزوم همگرائی و هم افزائی در جهان اسلام و منطقه برای حمایت از مردم فلسطین ،برگزاری کنفرانس بین المجالس در حمایت از فلسطین و لزوم راه اندازی پویش تحریم کالا و سوخت رژیم صهیونیستی بیان کردند.