فرزندان شرکت توزیع نیروی برق استان از کارخانه سیرنگ بازدید کردند.

به گزار ش صبح ساباط؛ فرزندان کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان یزد برای آشنایی با فرآیند تولید نخ پلی استر از سالن های تولیدی کارخانه سیرنگ بازدید کردند.

این بازدید با هدف آشنایی فرزندان با مشاغل و تولیدات داخلی که تکیه بر توان تخصصی صنعت گران کشورمان دارد، برنامه ریزی شده است.