مانور بازرسی از کارگاه های پرخطر همزمان با سراسر استان در اشکذر برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ به مناسبت فرا رسیدن روز ملی آتش نشانی و ایمنی مانور بازرسی سراسری از کارگاه های پرخطر شهرستان اشکذر با حضور بازرسان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اشکذر و نظام مهندسی ساختمان شهرستان برگزار شد.

حسام پیتام در خصوص اجرای این مانور گفت: بمناسبت فرارسیدن روز ملی ایمنی، مانور سراسری بازرسی از کارگاه های پرخطر از سوی اداره بازرسی کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و در شهرستان اشکذر نیز این مانور با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرا شد.

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اشکذر تصریح کرد: باتوجه به اهمیت صیانت از نیروی انسانی از کارگاه های پرخطر شهرستان بصورت مستمر بازدید بعمل آمده و در طول سال به مسئله ایمنی در کار اهمیت بالایی از طرف بازرسین اعمال می گردد.

وی افزود: دو مقوله اساسی در برنامه کاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دارد؛ اول اهمیت دادن به ایمنی در کارگاه ها و دوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارگران کارخانجات می باشد.