رئیس گروه بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت استان گفت: در همه مراکز جامع سلامت و برای همه گروه‌های سنی بسته‌های خدمتی رايگاني  وجود دارد که برای افراد بالای ۳۰ علاوه بر این بسته هاي خدمات، بسته خدمات غربالگری سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ رایگان نیز وجود دارد.

به گزارش صبح ساباط؛ اوزی نژاد رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد گفت: در مراکز جامع سلامت خدمات غربالگری سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ رایگان به مراجعان ارائه می شود.

اوزی نژاد گفت:در همه مراکز جامع سلامت و برای همه گروه‌های سنی بسته‌های خدمتی رايگاني  وجود دارد که برای افراد بالای ۳۰ علاوه بر این بسته هاي خدمات، بسته خدمات غربالگری سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ رایگان نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: در زمینه سرطان پستان و روده بزرگ همه خدمات رایگان است، ولی در مورد سرطان دهانه رحم فقط هزینه آزمایش را خود مراجعه کننده پرداخت می‌کند.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد گفت: این خدمات در همه مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت استان یزد به مراجعان  بطور رايگان ارائه می‌شود.