رییس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد گفت: به رغم اینکه مصوبات بسیار خوبی در حمایت از قانون جوانی جمعیت داریم اما به دلیل فراهم نبودن شرایط امکان بهره مندی آن برای همه افراد وجود ندارد.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد باقر پارسائیان رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد گفت: تنها افراد محدودی توانستند از مصوبه تخفیف ساخت و ساز ۵۰ تا ۱۰۰ درصد این بخش بهره مند شوند.

وی ادامه داد: طبق قانون برای بهره مندی از این تخفیف و همچنین دیگر مصوبات اعمال شده باید زمین‌ها سنددار بوده و در داخل محدوده شهری قرار داشته باشد اما بسیاری از افراد این شرایط را ندارند و لذا نمی توانند از این تخفیف ها بهره مند شوند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: از مسئولان در خواست داریم تا در این زمینه بازنگری داشته باشند و در صورت امکان شرایط استفاده افراد بیشتری فراهم شود البته مردم عزیز می توانند با مطالعه کامل این قانون نسبت به بهره مندی آن اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در قالب طرح جوانی جمعیت به افراد واجد شرایط در صدور پروانه ساخت از ۵۰ تا صد درصد تخفیف داده می شود و همچنین افرادی که دارای زمین سنددار در محدوه شهر یزد باشند و چهار فرزند هم داشته باشند همه عوارض و هزینه های صدور پروانه رایگان محاسبه میشود.