مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: قدمت و پیشینه هنر تعزیه خوانی دیرینه است و باید برای جلوگیری از تضعیف این هنر ملی در تغییر نسل ها، نسبت به تقویت آن اقدام شود.

به گزارش صبح ساباط؛ اجسان عابدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از پیگیری تخصیص زمین برای ایجاد میدانگاه تعزیه در شهر یزد با همکاری راه و شهرسازی استان خبر داد.

عابدی گفت: تعزیه آئین نمایشی کهن ایرانیان و از مردمی‌ترین هنرها است و هر جا اجرا شده، با حضور چشمگیر نسل به نسل و پیر و جوان همراه بوده است.

وی عنوان کرد: قدمت و پیشینه هنر تعزیه خوانی دیرینه است به طوری که در شهر به شهر و روستا به روستای استان در حسینیه ها و تکایا شاهد اجرای آن بوده و هستیم از اینرو باید برای جلوگیری از تضعیف این هنر ملی در تغییر نسل ها، نسبت به تقویت آن اقدام شود.