مدیر فن‌بازار منطقه‌ای استان یزد گفت: صاحبان ایده تا ۱۵ مردادماه فرصت دارند تا طرح‌های فناورانه خود را از طریق سایت پارک علم و فناوری یزد به آدرس ystp.ac.ir/tana به دبیرخانه رویداد تانا ارسال کنند.

به گزارش صبح ساباط؛ مسعود نیک سیرت مدیر فن‌بازار منطقه‌ای استان یزد گفت: با توجه به نیاز‌های فناورانه شناسایی شده در قالب رویداد تانا یزد از همه صاحبان ایده یا طرح فناورانه (مخترعان، دانشجویان، شرکت‌های فناور و دانش بنیان و …) دعوت می‌شود تا طرح‌ها و ایده‌های خود را برای رفع نیاز‌های صنایع و دستگاه‌های اجرایی ارائه دهند.

مدیر فن‌بازار منطقه‌ای استان یزد، افزود: تا کنون ۲۴۰ نیاز فناورانه در قالب رویداد تانا یزد شناسایی شده که بالغ بر ۹۵ نیاز همراه با RFP است که در کتابچه عناوین نیاز‌های فناورانه و سامانه نیاز‌ها و ایده‌ها (نان) اطلاع‌رسانی شده است.

مسعود نیک سیرت گفت: صاحبان ایده تا ۱۵ مردادماه فرصت دارند تا طرح‌های فناورانه خود را از طریق سایت پارک علم و فناوری یزد به آدرس ystp.ac.ir/tana به دبیرخانه رویداد تانا ارسال کنند.

وی یادآور شد: پارک علم و فناوری یزد با پرداخت جوایز نقدی از ایده‌ها و طرح‌های منتخب و برگزیده در رویداد تانای یزد تقدیر خواهد کرد.