معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: ثبت نام قطعی کلیه دانش آموزان، صرفا پس از مراجعه والدین به پنجره واحد (my.medu.ir) و احراز محل سکونت انجام می‌شود. 

به گزارش صبح ساباط؛ رضایی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت:  ثبت نام قطعی کلیه دانش آموزان اعم از ورودی مقاطع و دانش آموزان میان پایه در سامانه دانش آموزی (سیدا)، صرفا پس از مراجعه همه والدین به پنجره واحد (my.medu.ir) و احراز محل سکونت توسط ایشان انجام می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: از این پس کلیه خدمات دولت بر مبنای آدرس ثبت شده در سامانه املاک و اسکان خواهد بود، در ثبت و تایید آدرس نهایت دقت را داشته باشند، مسئولیت حقوقی مترتب بر تایید یا عدم تایید احراز محل سکونت بر عهده کاربر خواهد بود.