رئیس شورای اسلامی شهر یزد در یکصدو سی و نهمین جلسه علنی شورا گفت: شهرداری باید برای ساماندهی رودخانه های سطح شهر اختیار تام داشته باشد.

به گزارش صبح ساباط؛ عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد در یکصدو سی و نهمین جلسه علنی شورا با بیان اینکه شهرداری باید برای ساماندهی رودخانه های سطح شهر اختیار تام داشته باشد؛ ادامه داد: در قانون شهرداری ها تبصره ای وجود دارد تحت عنوان تبصره ۶ ماده ۹۶ که در این تبصره قانونی، مالکیت و صلاحیت رسیدگی به بستر نهر ها و رودخانه های سطح شهر در اختیار شهرداری هر شهر می باشد.

به گفته وی: با وجود این تبصره اما وزارت نیرو، شرکت آب منطقه ای معتقد هستند مالکیت رودخانه های داخل شهر به عهده آن ها است این موضوع موجب شده است تا شهرداری نتواند برای ساماندهی رودخانه ها اقدامی کند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه ای حتی در آزادسازی برخی از مسیر های رودخانه اقدامی انجام نداده است گفت: شهرداری یزد برای ساماندهی مسیر رودخانه اصلی شهر نیاز به اختیار تام دارد تا هرچه زودتر اقدامات لازم را انجام دهد.

سیفی از شهردار خواست: در جلسه مجمع کلان شهر ها مکاتبه ای با نمایندگان مجلس صورت بگیرد تا مالکیت رودخانه های سطح شهر را برای رسیدگی بیشتر به عهده شهرداری بگذارند.

همچنین در این جلسه از کمیسیون نظارت شورا درخواست شد این موضوع را بررسی تا ازطریق ارسال به شورای عالی استان برای بررسی به مجلس ارجاع شود.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در پایان ضمن گرامیداشت روز جهاد کشاورزی گفت: تقويت و توجه به قابليت هاي فراوان در سازمان جهاد کشاورزی مي تواند به صورت فزاينده ای رونق توليد، امنيت غذايی، اشتغال، ثروت و رفاه عمومی را در پی داشته باشد.