زگفت: حدود دوهزار هکتار از باغات ابرکوه به کشت محصول زردآلو اختصاص دارد.

به گزارش صبح ساباط؛ هوشمند مدير جهاد کشاورزي ابرکوه با اشاره به فصل برداشت زردآلو گفت: سطح زیر کشت باغات این شهرستان حدود نه هزار هکتار است که حدود دوهزار هکتار آن به کشت محصول زردآلو اختصاص دارد.

هوشمند ادامه داد: ممک، تخم گردی، فلکه ای، زرقانی، مشهدی، کتابی، خیاری وآسفی از انواع زردآلو در ابرکوه است.

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه با بیان اینکه، بارندگی‌های خوب امسال موجب برداشت محصولی خوب دراین منطقه شد افزود: متاسفانه با وزش طوفان درفصل برداشت این محصول، بیش از سیصد میلیارد تومان نیز به باغات این شهرستان خسارت وارد شد.

هوشمند در ادامه به نبود زیرساخت‌های لازم برای فرآوری محصول زردآلو در ابرکوه بعنوان قطب اصلی تولید این محصول در استان یزد اشاره کرد و گفت:برای حل این مشکل، چندین مجوز ایجاد سردخانه وکارخانه‌های فرآوری میوه را در دستور کار داریم البته به شرط اینکه بهره برداران نیز از این طرح‌ها حمایت کنند.

برداشت محصول زردآلو در شهرستان ابرکوه از نیمه دوم اردیبهشت ماه شروع شده و تا اواخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت.