مدیر مخابرات منطقه یزد گفت: این طرح‌ها در حوزه ارتباطات سیار، ارتباطات دیتا و ارتباطات روستایی با سرمایه گذاری ۱۰۵ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد رضا زارع مدیر مخابرات منطقه یزد از بهره برداری از ۹۵ طرح مخابراتی در استان همزمان با هفته مخابرات خبر داد.

وی گفت: این طرح‌ها در حوزه ارتباطات سیار، ارتباطات دیتا و ارتباطات روستایی با سرمایه گذاری ۱۰۵ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

مدیر مخابرات منطقه یزد با اشاره به اجرای طرح نجما گفت: این طرح از طرح‌های مهم مخابراتی در استان یزد  است که با هدف توسعه فیبر در منازل شخصی و سازمان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

زارع افزود: در این راستا در نظر داریم تا دو سال آینده ۶۰ هزار مشترک تحت پوشش فیبر نوری قرار بگیرند.

تاکنون ۲۰۴ هزار متر فیبرنوری کشیده و افزون بر سه هزار و ۴۰۰ مشترک از سرویس تانوما (FTTH) برخوردار شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت ضریب نفوذ تلفن ثابت، افزود: در حال حاضر ضریب تلفن ثابت در استان یزد ۴۵ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز ۱۲۰ درصد ثبت شده است.

مدیر مخابرات منطقه یزد گفت: در بخش فیبرنوری نیز ۴۰ کیلومتر در سال گذشته اجرا و به مجموع شبکه فیبرنوری استان یزد اضافه شده است.

زارع به فعالیت ۲۸۰ سایت دیتا در استان یزد اشاره کرد و افزود، افزود: در حال حاضر ۱۳۶ هزار مشترک ADSL فعال در استان وجود دارد.

وی با بیان این که همه‌ی روستا‌های بیش از ۱۰۰ خانوار دارای ارتباط هستند، گفت: بالغ بر ۱۶ هزار مشترک در روستا‌های استان نیز از سرویس ADSL خانگی برخوردار هستند.