آئین بدرقه کاروان راهیان نور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛بدرقه کاروان دانشجویان دختر دانشگاه های شهرستان جیرفت آغاز شد.

این مراسم با حضور معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، مسئول بسیج دانشجویی جیرفت، ۲۵ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور این شهرستان برگزار شد.

شایان ذکر است؛ دانشجویان در اردو راهیان نور که سفری ۶ روزه به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در جنوب کشور خواهد بود از محل گلزار شهدای جیرفت اعزام شدند.