با حضور معاونت سیاسی امنیتی استاندار یزد درخصوص طرح تبیین و تربیت دانش آموزی استان بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد؛ جلسه قرارگاه تبیین و تربیت دانش آموزی استان یزد به ریاست عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد.

شایان ذکر است؛ در این جلسه اعضا در خصوص طرح تبیین و تربیت دانش آموزی استان بحث و تبادل نظر شد.