سی و سومین نشست مرکز پیشرفت و عدالت استان با محوریت ارایه گزارش وضع موجود و پیگیری پروژ‌های محور بازرگانی مجموعه برنامه تحولی یزدِ نوین برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ با حضور مهران فاطمی استاندار یزد سی و سومین نشست مرکز پیشرفت و عدالت این استان با محوریت ارایه گزارش وضع موجود و پیگیری پروژ‌های محور بازرگانی مجموعه برنامه تحولی یزدِ نوین در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد.

مجید دهقانی زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در این ن شست با اشاره به اهمیت حوزه بازرگانی و نقش آن در رشد اقتصادی استان، گفت: حوزه بازرگانی، موتور محرک رشد اقتصادی استان و حتی کشور است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

دهقانی‌زاده با تاکید بر اینکه پروژه‌های حوزه بازرگانی برنامه تحولی یزدِ نوین مبتنی بر سند آمایش ملی و سند ترانزیت و بازرگانی کشور تدوین شده است، افزود: بر این اساس باید مرزهای جغرافیایی استان را در این حوزه گسترش داد و به دروازه‌ ورودی کشورهای منطقه رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، با بیان اینکه با ایجاد تمرکز و پیشبرد پروژه‌های این حوزه در برنامه تحولی یزدِ نوین در چند سال آینده کمک بزرگی به رشد اقتصادی خواهد شد، اظهار داشت: هرچقدر هم تولید کننده خوب عمل کند اگر در بازرگانی و توسعه بازار کار تحولی در استان انجام نشود به هدف مدنظر نخواهیم رسید.

دهقانی‌زاده بر حفظ جایگاه بازرگانی در استان تاکید کرد و خواستار تربیت بازرگانان یزدی شد و گفت: این مهم با ایجاد مدرسه بازرگانی در برنامه تحولی یزدِ نوین دیده شده که به شدت نیاز به تمرکز برای تحقق دارد.
جعفر رحمانی معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد نیز در این نشست از اهداف تدوین برنامه تحولی یزدِ نوین سخن گفت و اظهار داشت: تدوین این برنامه نشان داد با تمرکز بر پروژه‌هایی با اهداف مشخص، دستیابی امکان‌پذیر بوده هرچند در مسیر تحقق آن با سختی‌هایی مواجه باشیم.

جعفر رحمانی، گفت: پس از گذشت یکسال از زمان تدوین این برنامه با پیگیری‌های مسئولان ویژه و حمایت‌های استاندار یزد، چندین پروژه مطرح از جمله انتقال آب دریا به استان، تاسیس و راه‌اندازی شرکت هواپیمایی یزد و انرژی خورشیدی تحقق یافته که بیش از انتظار بوده است.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، یکی از مهمترین محورهای برنامه‌ تحولی یزدِ نوین را حوزه بازرگانی دانست و گفت: در سند آمایش سرزمین این حوزه قوی دیده شده است چراکه استانی با پیشینه خوب بازرگانی و مرکز ترانزیت کشور بوده‌ایم و می‌توانیم نقش موثری را ایفا کنیم.

در این نشست همچنین گزارشی از عملکرد گمرگ استان یزد از بدو تاسیس تا ده‌ماهه سال ۱۴۰۱ و ظرفیت‌ها و فرصت های بخش ترانزیت برای استان یزد با تأکید بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل به ترتیب از سوی اداره کل گمرگ استان و اندیشکده صفای یزد ارایه شد.