معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استاندار یزد گفت: مقاومت به وجود آمده در برابر فرزندآوری باید با فرهنگ سازی شکسته شود.

به گزارش صبح ساابط؛ علی اکبر عزیزی در کمیته فرهنگی و رسانه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با بیان اینکه ترویج و تبلیغ که در فضای مجازی و حقیقی برای فرزند آروری انجام می‌شود کافی نیست، گفت: مهمترین هدفی که این کمیته دنبال می‌کند فرهنگ سازی در زمینه فرزندآوری است.

وی هنر رسانه را عملیات روانی و ایجاد موج رسانه‌ای است، افزود: باید مقاومت خاصی که از سمت مردم در برابر فرزند آوری شکل گرفته است با فرهنگ سازی درست و عملیاتی شکسته شود.

معاون استاندار تصریح کرد: جلسه کمیته پشتبانی و مالی با حضور مدیران معادن و صنایع در راستای تامین و پشتیبانی مالی برای اقدامات فرهنگ سازی در زمینه ازدواج و فرزند آوری در اولین فرصت تشکیل شود.

عزیزی بر لزوم تشکیل اتاق فکر در صدا و سیما برای تولیدات جمعیتی تأکید کرد و اظهار داشت: این اتاق فکر به منظور برنامه ریزی برای منسجم کردن و همچنین پر کردن خلا‌های تولید محتوای جمعیت در استان تشکیل شود.