رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل در جلسه با مدیرران حوزه گردشگری شهرداری مطرح کرد: نیمه شعبان تا اواخر عید نوروز برنامه های شاد و فرهنگی اثر بخش در سطح شهر به خصوص در بافت تاریخی برگزار خواهد شد.

به گزارش صبح ساباط؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات ادامه داد: مقرر شد بخش گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری همچنین دیگر بخش های مرتبط گردشگری در شهرداری گزارش کامل در خصوص برنامه های گردشگری در ایام نوروز در کمیسیون ارائه دهند تا با تبادل نظر برنامه ها به صورت یک پارچه در سطح شهر اجرا شود.

حقیرالسادات تاکید کرد: به دلیل ارزش های فرهنگی اجتماعی و مذهبی جامعه محلی یزد و باتوجه به اینکه شهر یزد از قدیم به عنوان شهر دارالعباده معروف است ضرورت دارد قوانین و ضوابطی برای حضور در بافت تاریخی و اماکن گردشگری لحاظ شود.

رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل در خصوص بودجه حوزه گردشگری شهرداری یزد گفت: بودجه برنامه و پروژه های گردشگری تقریبا رشد ۲۵ درصدی خواهد داشت و مقرر شد برای طرح های گردشگری حوزه شهرداری بودجه ویژه در نظر گرفته شود.

وی افزود: برای ساماندهی و رونق گردشگری هوشمند، معرفی یزد در رسانه ها و نمایشگاه های داخلی و بین المللی، بودجه ویژه ای در نظر گرفته می شود چراکه لازم است افتخارات، امکان تاریخی و صنایع فاخر شهر یزد به همگان معرفی شود.