سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد گفت: مباحث حوزه جمعیت و فرزندآوری از مهمترین مباحثی است که در دور دوم سفر رئیس جمهور به یزد در حوزه زنان باید به آن توجه کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ مهدیه السادات حسینی مطلق سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد با بیان اینکه مباحث حوزه جمعیت و فرزندآوری از مهمترین مباحثی است که در دور دوم سفر رئیس جمهور به یزد در حوزه زنان باید به آن توجه کرد گفت: مباحث حوزه جمعیت و فرزندآوری باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و پیگیری شود زیرا برخی از موارد نیاز به مجوز دارد که در صورت تایید و فراهم شدن زیرساخت های لازم اتفاق های خوبی در این زمینه در استان خواهد افتاد.

سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد با اشاره به سفر رئیس جمهور به یزد اظهار کرد: در دور اول سفر ۹ مصوبه اختصاصی در حوزه بانوان داشتیم که بخشی از آن مربوط به تسهیلات در زمینه فعالیت های کشاورزی و کارآفرینی در روستاها بود که بخش عمده ای از آن تحقق یافت.

وی افزود: مابقی مصوبات در بودجه سال ۱۴۰۱ است که در استان در حال پیگیری هستیم تا این بودجه تحقق پیدا کند و به طرح های باقی مانده اختصاص یابد.

حسینی مطلق با بیان اینکه در دور اول سفر ریاست جمهوری ۴ پروژه پارک بانوان مطرح و برنامه ریزی شد تصریح کرد: عمده پروژه ها پیشرفت خوبی داشتند و تا پایان سال جاری دو پروژه به بهره برداری برسد و دو پروژه باقی مانده در کنار سایر مصوبات بودجه سال ۱۴۰۱ در حال پیگیری است.

سرپرست امور زنان همچنین افزود: بازسازی، تکمیل و تجهیز برخی از مدارس دخترانه از دیگر مصوباتی که در دور اول سفر مطرح شد که تاکنون پیشرفت خوبی داشت.

حسینی مطلق ادامه داد: فعالیت های مهارتی و و هنری بانوان از دیگر مصوبات بود که به طور کامل تحقق یافت و اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خورد.