امام جمعه بخش مرکزی یزد برگزاری این چنین رویدادهای فرهنگی و رسانه‌ای را لازمه تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و فضای مجازی کشور دانست و گفت: امروز ما باید در جنگ ترکیبی حالت تهاجمی داشته باشیم و این نظر مقام معظم رهبری است.

وی با بیان این‌که فرزندان ایران اسلامی قادرند با تولیدات هدفمند عملیات خنثی‌سازی توطئه دشمنان در فضای مجازی را اجرایی کند، افزود: در تفکر و روحیه بسیجی «نمی‌توانیم» جایی ندارد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد برگزاری این چنین رویدادهای فرهنگی و رسانه‌ای را لازمه تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و فضای مجازی کشور دانست و گفت: امروز ما باید در جنگ ترکیبی حالت تهاجمی داشته باشیم و این نظر مقام معظم رهبری است.

آیت الله مدرسی در پایان با بیان این که دست‌اندرکاران فضای مجازی در بسیج باید به مانند گیاهی باشند که از کنار آنها جوانه ها برویند، تأکید کرد: بسیج باید با تدبیر درست و کامل نسبت به جذب حداکثری تلاش کرده و جوانان متعهد ایران اسلامی به علم روز و فضای مجازی تجهیز کنند.

فارس/