جهانگرد ایرانی طی سال جاری اقدام به کاشت 1400 نهال با هدف قدر دانی از کادر درمان ومدافعان سلامت نموده است.

به گزارش صبح ساباط؛ کرامت عزیززاده جهانگرد ایرانی با همراهان خود وارد شرکت آبفا استان یزد شد و مورد استقبال کارکنان این شرکت قرار گرفت.

بنابر این گزارش؛ عزیززاده در ادامه نسبت به کاشت نهال در محوطه شرکت آبفا اقدام نمود.

وی تاکنون بیش از ۴۰ هزار اصله نهال را در راستای صلح و دوستی در ایران و جهان کاشته و تاکنون به پنج قاره جهان و در ۷۰ کشور جهان رکاب زده است.

این مدافع محیط زیست کشور افزود: به عشق ایران و هموطنان خود در حمایت از محیط زیست رکاب می زنم و به رغم پیشنهاد کشورهای مختلف برای حمایت مالی از من با حمل پرچم کشورشان، آن را نپذیرفتم و به خاطر عشق به ایران هرگز این کار نکرده و نمی کنم.