مدیر گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزدگفت: امسال شهرداری یزد، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی یزد با همکاری سازمان حمل و نقل شهرداری یزد اقدام به برگزاری برنامه یزدگردی کرده است.

به گزارش صبح ساباط‌ علیرضا ثواچه، مدیر گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد در خصوص برنامه های عیدانه مدیریت شهری در این شهر میراث جهانی، اظهار کرد: امسال شهرداری یزد، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی یزد با همکاری سازمان حمل و نقل شهرداری یزد اقدام به برگزاری برنامه یزدگردی کرده است.

وی افزود: این برنامه یزدگردی با حضور راهنمایان تور در حال برگزاری است و هر روز در شیفت‌های صبح و عصر درحال خدمت رسانی به مهمانان و همشهریان یزدی است.

مدیرگردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد گفت: ایستگاه شروع این برنامه از باغ دولت آباد است که صبح‌ها از ساعت هشت و نیم برنامه خودش را آغاز می‌کند.

ثواچه خاطرنشان کرد: مسافران در طول مسیر از مکان‌های مختلف بازدید می‌کنند و توضیحاتی در خصوص مکان‌های تاریخی و گردشگری یزد به مسافران داده می‌شود.