امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه قبل از توجه به گردشگری و صنایع دستی باید حوزه میراث فرهنگی مورد نظر باشد تاکید کرد: چینش وزارتخانه نیز در بر دارنده این مفهوم است که در ابتدا میراث فرهنگی و سپس گردشگری و صنایع دستی مورد نظر است. 

به‌گزارش صبح ساباط؛ آیت الله سید محمد کاظم مدرسی در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، جمعی از کارمندان اداره کل و فعالان گردشگری یزد با بیان اینکه یزد تنها حوزه گردشگری تک بعدی نیست، اظهار کرد: یزد در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی شاخص است و از این بعد باید مورد توجه ویژه ای واقع شود.

وی به اقدامات مطلوب مدیریت دوره قبل اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مدیریت فعلی نیز اقدامات بسیار خوبی را برای تقویت هر سه حوزه به کار گرفته است.

این مسئول با بیان اینکه قبل از توجه به گردشگری و صنایع دستی باید حوزه میراث فرهنگی مورد نظر باشد تاکید کرد: چینش وزارتخانه نیز در بر دارنده این مفهوم است که در ابتدا میراث فرهنگی و سپس گردشگری و صنایع دستی مورد نظر است.

وی با بیان اینکه باید با تضارب افکار رونق و توسعه را رقم بزنیم گفت: باید از اندیشه‌ها و تجارب صاحبان خرد باید استفاده کنیم.

این مسئول با تاکید براینکه میراث فرهنگی نباید در خشت و گل و ساختمان خلاصه شود، گفت: در فرهنگ یزد سادگی و خانه‌های بی آلایش با آرایش و پیرایش ساده بوده است و امروزه آرایش و پیرایش های بی حد و حصر با فرهنگ ما همخوانی ندارد.

وی افزود: خانه های ما فرهنگ حجاب و حیا و غیرت بوده اند چرا که اندرونی، دهلیز، راهرو و… داشته‌اند در حالی که معماری متفاوتی با این معماری نداریم.

این مسئول با بیان اینکه معماری کنونی فرهنگ بومی و اصیل را دستخوش تغییر کرده است، گفت: حس زیبایی شناسی در بین ما ایرانیان بسیار پررنگ بوده به طوری که ما این حس را پرورانده و به دیگران می‌دادیم اما برخی از نکات منفی هم در بین ما وجود دارد.

مدرسی با بیان اینکه رنگ پذیری ما یک ضعف است، گفت: هر مدی هر جا به وجود بیاید ما نباید نفر دوم باشیم البته من مخالف مدگرایی نیستم، لذا مبادا در گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی نباید بگذاریم رنگ پذیری غالب شود.

وی با تاکید بر اینکه در دولت کنونی نگاه های خارجی منفی است و در مورد آن سیاه نمایی می‌کنند، گفت: ما نهادهای خوب فرهنگی داریم و دورانی است که پیوندهای ما با دیگر کشورها برقرار خواهد شد، لذا باید نهاد های مرتبط باید باهم متصل شوند و باید بودجه‌ها در کنار هم با قوت فکری مشغول کار شوند.

این مسئول تاکید کرد: شهرداری می‌تواند در این زمینه‌ها هماهنگ باشد و بهترین شاخص شورای فرهنگ عمومی است که در آنجا حلاجی شود و باید با تغییر و تحول موثر مانند داشتن بودجه مستقل اقدام کنیم.

وی در پایان نیز به لزوم توجه به نیروی انسانی تاکید کرد.