مدیرکل اداره استاندارد استان یزددرهشتمین روز از دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی گفت:طی 10 ماهه منتهی به دیماه گذشته 7000 بازرسی از سطح بازار استان یزدانجام شده است.

به گزارش صبح ساباط؛ مدیرکل اداره استاندارد استان یزد درهشتمین روز از دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی گفت :طی ۱۰ ماهه منتهی به دیماه گذشته ۷۰۰۰ بازرسی از سطح بازار استان یزدانجام شده است.

محمد رضا زارع بنادکوکی که در جمع کارشناسان حوزه ی ارزیابی عملکرد اداره کل استاندارد استان یزد سخن می گفت درخصوص جزئیات کارافزود: این تعداد بازرسی طی دومرحله کلی انجام شده است، که در مرحله اول ۳۰۰۰ و در مرحله دوم ۴۰۰۰ بازرسی را پشت سرگذاشته ایم.

وی ادامه داد: این بازرسی هااز سطح بازار استان یزد، در راستای طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استاندارد) بوده است، که همان گونه که درگذشته نیزاز طریق ابزارهای مختلف رسانه ایی به سمع و نظر شهروندان گرامی رسانده شده است، مطابق شرح وظایف وبرنامه های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی سازمان ملی استاندارد ایران، اداره کل استاندارد استان یزد در مقاطع مختلف زمانی موظف به اجرای این طرح می باشد.

این مقام مسئول درتوضیح بیشترجزئیات طرح طاها گفت:در حال حاضر براساس طرحی کشوری که از سال ۱۳۸۴اجرایی شده است ،علاوه بر بازرسی و نمونه برداری از خط تولید و انبار واحد های تولیدی، در قالب طرح طاها، کالاهای مشمول استاندارد اجباری در مراکز توزیع و فروش سطح بازار استان نیز مورد بازرسی و نمونه برداری قرار می گیرند تا اطمینان لازم از استمرار کیفیت تولیدات، حاصل شود.

وی در پایان گفت: به شرط ابلاغ اعتبار لازم از سوی معاونت توسعه مدیریت سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه داریم تا در مرحله سوم این طرح ۲۰۰۰ بازرسی دیگر از سطح بازار استان یزد تا انتهای امسال انجام داده و آمار مربوطه را به رقم ۹۰۰۰ برسانیم که در صورت رسیدن اعتبارهای لازم استانی می توانیم حجم کار را گسترده تر نماییم.