سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۳ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند که از این تعداد، ۲ نفر در بیمارستان های استان بستری و ۲۱ نفر در منزل دوران نقاهت را طی می کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان اینکه از ۳۱۰ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز ، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۳ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند گفت: از این تعداد، ۲ نفر در بیمارستان های استان بستری و ۲۱ نفر در منزل دوران نقاهت را طی می کنند.

ابراهیم سلمانی با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان های استان افزود: ۲ بیمار در شهر یزد شناسایی شده اند و خوشبختانه  در شبانه روز گذشته فوت بیمار مبتلا به کرونا در استان یزد گزارش نشده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰۴ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۵۴ نفر در بخش مراقبت های ویژه یزد خدمات درمانی دریافت می کنند.