بایگانی‌های طالب زاده - صبح ساباط
طالب زاده به تمام معنا مخلص بود ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
یادداشتی از یک هنرمند یزدی؛

طالب زاده به تمام معنا مخلص بود

محمدرضا امیرخانی بازیگر و از پیشکسوتان عرصه هنر شهر دارالعباده یادداشتی در فراق هنرمند انقلابی کشور نادر طالب زاده نوشت.