بایگانی‌های استان البرز - صبح ساباط
تولید انرژی‌های خورشیدی یکی از محورهای دهگانه در اولویت یزد نوین است ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
معاون اقتصادی استاندار یزد:

تولید انرژی‌های خورشیدی یکی از محورهای دهگانه در اولویت یزد نوین است

معاون اقتصادی استاندار یزد با بیان اینکه تولید انرژی‌های خورشیدی یکی از محورهای دهگانه در اولویت یزد نوین است گفت: هم اکنون ظرفیت اسمی تولید برق در استان یزد 2750 مگاوات است البته تولید واقعی برق استان 2100 مگاوات است که در زمان پیک مصرف، 75 درصد آن در حوزه صنعت استفاده می‌شود که این میزان در کشور بی‌نظیر است.