بایگانی‌های کلاکت - صبح ساباط
فیلم تاریکخانه اشباع وارد پیش تولید شد ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

فیلم تاریکخانه اشباع وارد پیش تولید شد

تهیه کننده و کارگردان فیلم تاریکخانه گفت: فیلم تاریکخانه اشباع وارد پیش تولید شد.

فیلمبرداری مامور مخفی شروع شد ۰۳ دی ۱۴۰۰

فیلمبرداری مامور مخفی شروع شد

بنا به گفته محرم علی آذرافزا تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایی؛ فیلم سینمائی مأمور مخفی در حال ساخت و فیلمبرداری است.

فرایند فیلم نامه نویسی فیلم سینمایی مأمور مخفی قطعی شد ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

فرایند فیلم نامه نویسی فیلم سینمایی مأمور مخفی قطعی شد

تهیه کننده از پایان فرآیند فیلم نامه نویسی فیلم سینمایی مأمور مخفی خبر داد و گقت: فیلم جدیدم در حال پیش تولید و انتخاب عوامل جدید برای ساخت فیلم برداری می باشد.