فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا ایران ـ کوبا با تزریق داوطلبانه به برخی مسئولان استانی در شهر یزد به عنوان یکی از هشت شهر داوطلب اجرای این طرح، آغاز شد.

به گزارش صبح ساباط، محمدرضا دهقانی اظهار داشت: فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور امروز با حضور مسئولان کشوری و استانی در سالن همایش جوادی بیمارستان شهید صدوقی یزد آغاز شد.

وی افزود: در این مراسم، واکسن انستیتو پاستور ایران به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد و مدیرکل امور اجتماعی استانداری به صورت داوطلبانه تزریق شد.

دهقانی با اشاره به اینکه انستیتو پاستور یکی از قدیمی‌ترین موسسه‌های تولید واکسن در ایران است، گفت: تجارب مشترک بین انستیتو پاستور ایران و کوبا از گذشته وجود داشت که از جمله آن واکسن هپاتیت ب بود و به همین دلیل واکسن پاستور که در کوبا روی ۴۴ هزار نفر با کمترین عارضه انجام شد، انتخاب شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: این واکسن در فاز سوم مطالعات بالینی در یزد به ۳ هزار داوطلب تزریق می شود و البته از آنجا که کار دقیق علمی و مقایسه نمونه‌ای در مورد این واکسن انجام می‌گیرد به ۲۰ درصد از داوطلبان دارونما تزریق می‌شود.

دهقانی اظهار داشت: این واکسن به داوطلبان در سه مرحله تزریق می‌شود، این داوطلبان در بازه سنی ۱۸ تا ۸۰ سال هستند و به مدت دو ماه تحت نظر پزشک قرار خواهند داشت و علائم آنها رصد می‌شود.

وی تاکید کرد: میزان اثرگذاری این واکسن در مرحله اول کارآزمایی ۸۰ درصد، در مرحله دوم کارازمایی ۹۰ درصد گزارش شده و دوز سوم به عنوان یادآوری انجام می‌شود که سطح ایمنی را بالای ۹۷ درصد افزایش می‌دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: یزد جزو هشت شهر کشور است که مرحله سوم کارآزمایی بالینی در آن اجرا می شود و امیدواریم در ماه‌های آینده شاهد اثربخشی واکسن باشیم و کشور ایران به یکی از تولیدکنندگان واکسن در منطقه تبدیل شود.

 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در یزد
 • منبع خبر : خبرگزاری مهر