رتبه نخست در حوزه نگهداری بخش رادیویی و بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار به مخابرات منطقه یزد رسید.   

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد- بر اساس ارزیابی صورت گرفته از سوی شرکت ارتباطات سیار، مخابرات منطقه یزد در آخرین ارزیابی سال ۹۹ موفق به کسب رتبه نخست نگهداری بخش رادیویی با رتبه ۹۹/۳۷ و در بخش بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار با کسب رتبه ۱۰۰ ، در بین مخابرات مناطق کل کشور شد.

گفتنی است در این ارزیابی که از سوی مهدی اخوان بهابادی مدیر عامل ارتباطات سیار ابلاغ شد، به ترتیب استانهای یزد، مرکزی، خراسان شمالی، سمنان و چهار محال بختیاری بهترین عملکرد را به خود اختصاص دادند.