مخابرات منطقه یزد در آخرین ارزیابی شرکت مخابرات ایران،موفق به کسب رتبه اول کشوری در حوزه معاونت شبکه شد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد،بر اساس آخرین ارزیابی و گزارش معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران و بر مبنای ارزیابی معاونتهای ستادی از عملکرد مناطق مخابراتی در سه ماهه سوم سال ۹۹،مخابرات منطقه یزد توانست با کسب امتیاز ۹۵ رتبه اول را در بین استان های کشور کسب کند.

شایان ذکر اینکه،همچنین در این ارزیابی ها،مخابرات منطقه یزد در حوزه معاونت مالی و معاونت تجاری رتبه دوم کشوری و در حوزه معاونت توسعه و سرمایه انسانی رتبه چهارم و در حوزه بازرسی رتبه دوم کشوری را در ابن ارزیابی ها کسب نماید.