ویروس کرونا سرانجام از زندگی ما دست برمی‌دارد اما تغییراتی که از خود به‌جای گذاشته است؛ تا مدت‌ها یا همیشه با ما خواهند ماند.

صبح ساباط؛ ذاکری اشکذری؛ هنگامی که دورنمای دَوَرانِ تاریخ را نیک مینگریم؛ سراسر مواجه می شویم با داستان ها و تجاربی که در اعصار خود ناشناخته و پدیده واربه اشکال متفاوت رونمایی میکردند و بالطبع به دنباله خود برایمان درسی و تجربه ای به دنبال خواهد داشت.

شاید تاریخ گواه خوبی  باشد؛ بیماری های عفونی  و مَرض هایی که جز عالمان علم، کسان دیگر نتوانستند بر برطرف کردن علت و ریشه کن کردن آن بیماری جسارت و راه حلی برای آن رهگشا شوند. طاعون (مرگ سیاه)، وبا، سِل، ایبولا و امروز هم کرونا و فردا را: قُلْ رَبِّ زِدْنی عِلْما (طه ۱۱۴) بگو: پروردگارا! علم مرا افزون کن…

جهانگیری ویروس کرونا؛ تغییر صور زندگانی ها را  بسرعت  واداشت و در بسیاری از داد و ستدها شاهد تغیر فرهنگ مجاز بر غیر مجاز هستیم.

اساساً تغییر در زندگانی هر شخص با توجه به تناسب در  متغیرهای چرخه حیات و شرایط زیستی و جغرافیایی هر فرد متفاوت و محتوم به اجراست. اما با پیدایش کرونا سرعت آن درحال افزایش است؛ به صورتی ک بسیاری از امور مهم تر و بسیاری ناممکن شده اند. به گونه ای که در جامعه پسین کرونایی در امور داد و ستدی برای خرید ما یحتاج زندگانی مجبور به پرداخت و حضور فیزیکی پول بوده ایم؛ اما اکنون به سوی ارز آوری ها و پرداخت هزینه و خرید مایحتاج به صورت دیجیتال  هستیم و عملا حضور فیزیکی معنای مجاز خود را ازدست داده است و یا در بحث خرید و حتی سرگرمی های روزمره کم کم شاهد منسوخ شدن شالوده مراکز نفیس هستیم که گذران راهبرد اکیداً غالب خود را از دنیای مجازی خواهان هستند.

همچنین در بحث آموزش که مهمترین اساس دوام و تدوام تثبیت انسانیت در  نسل های آیندگان میباشد. ما خیلی ناگهانی وارد یک دوره آزمایشی تحصیل کودکان در خانه و همچنین به‌صورت آنلاین (برخط) شدیم؛ که این مورد به نوبه خود میتواند بیشتر به زحمت مربیان بینجامد. چرا که دنیای مجازی در عین سهل الاستفاده شدن آن در بسیاری از خانواده ها؛ اگر فرهنگ چگونگی استفاده و مفید بودن آنرا یادآور و نظارت گر نباشیم؛ در این اقیانوس بی انتهای ارتباطی مستغرق میشوند. چرا که ادبیات دنیای مجازی برای کودکان هنوز نو زبان است و آینده ای به مراتب هوشمندانه تر با حضور پررنگ تر سایبورگ ها و گجت های درمیان زندگی ها هستیم و این مهم به نوبه خود خواهان خلاقیت منحصر به فرد و تعقل برانگیزتری در امر آموزش میباشد.

در بعد دیگر شاهد سهل تر شدن ارتباطات اَبری و پررنگ تر شدن ارتباطات داده ای فی مابین سنن و سرویس‌دهی اکثر کتابخانه‌ها و جوامع علمی دنیا به علاقه‌مندان سراسر جهان به‌صورت اینترنتی میباشد؛ که خود میتواند سند ارتباطی منطقی محکمی برای همگان بشود.

جان کلام

اندیشه و مفروضات بسیارند و  ما همچنان مبهوت تعارضات زندگی خواهیم بود. ویروس کرونا سرانجام از زندگی ما دست برمی‌دارد اما تغییراتی که از خود به‌جای گذاشته است؛ تا مدت‌ها یا همیشه با ما خواهند ماند. به عبارت دیگر؛ کرونا ابدی و مانا نیست ولی تغییرات کرونائی مانا خواهد بود.